ALV Coalitieprogramma 8 mei, 20 uur (Programma in bijlage)

28 april 2018

Zaterdag 28 april stellen de 4 partijen van de definitieve versie vast van het Coalitieakkoord 2018-2022  (klik hier voor de link)

Indien de link niet werkt kunt u  ook de onderstaande regel kopiëren in uw browser: https://wageningen.raadsinformatie.nl/document/6423696/1/Coalitieprogramma_2018-2022

14 mei is de verwachte datum waarop het nieuwe college zal worden geïnstalleerd.

Voor die datum willen wij graag samen met onze leden het Coalitieakkoord bespreken en stilstaan bij het harde werk van de fractie en de leden die hebben geholpen.

Daarom nodigen wij jullie uit voor de ALV op 8 mei, om 20 uur, in Café onder de Linden.

Wij hopen jullie daar met velen te zien.

Met vriendelijke groeten

Roelof Naber