Door op 17 oktober 2015

Afscheid voorzitter tijdens Politiek Café

De PvdA Wageningen nodigt iedereen van harte uit aanwezig te zijn bij het afscheid van haar voorzitter  Carlo Vromans op 25 oktober om 16.00 uur in de Wilde Wereld.
Zoals hij zelf zegt: ‘Na 4 jaar voorzitterschap, 4 jaar fractielidmaatschap en 6 jaar bestuurslid te zijn geweest is het nu tijd om op een andere manier voor Wageningen van betenis te zijn.
Zo wil ik meer betrokken zijn bij de sportclub van mijn zoons en de wijk waar ik woon. Daar ga ik nu meer tijd voor krijgen’.

Gastspreker tijdens het Politiek Café is Martijn Duineveld , onderzoeker bij de leerstoelgroep culturele geografie Wageningen UR. Hij zal u op humoristische en kritische wijze uitdagen na te denken over de democratie in relatie tot participatie en ruimtelijke ordening. Onderwerpen die de scheidende voorzitter zeer aan het hart gaan.
‘Samen het plantsoen onderhouden, vogels tellen en af en toe een inspraakavond is leuk en gezellig maar de democratie is er niet mee gediend’. In deze lezing zal Martijn Duineveld ingaan op een reeks van dilemma’s waar de samenleving en politiek mee te maken krijgt op het moment dat burgerinspraak en burgerinitiatief worden bejubelt als een lapmiddel voor de democratie. Echte democratisering zit volgens hem niet zozeer in het verhogen van de inspraak en participatie van burgers maar in het politiseren van het gedepolitiseerde denken en handelen van overheden en de daarmee verbonden organisaties (zoals universiteiten en adviesraden).
Na afloop van de lezing is het mogelijk om met Martijn Duineveld in gesprek te gaan.
Aansluitend is er voldoende gelegenheid om onder het genot van een drankje afscheid te nemen van Carlo.

Datum:
zondag 25 oktober
Aanvang:
16.00 uur (de zaal is open vanaf 15.45 uur.)
Locatie:
De Wilde Wereld, Burgstraat 1, Wageningen.