Door op 10 september 2014

Afscheid van Karin, Liset, Teatske en Elmar

Op zaterdag 06 september heeft het bestuur samen met de fractie+ afscheid genomen van Karin, Liset, Teatske en Elmar. Alle vier de rode vrouwen hebben zich afgelopen jaren in diverse functies, volop ingezet voor de PvdA in Wageningen. Daar voor namens alle leden,onze hartelijke dank.