13 september 2013

Afscheid Stella Efdé

Op 07 september j.l. hebben de huidige en oud- bestuursleden èn de huidige en oud- fractieleden versterkt met jonge en oudere leden, afscheid genomen van Stella als wethouder in Wageningen. Het was een ongedwongen samenzijn met volop verhalen en soms heftige discussies. We wensen Stella veel plezier in haar nieuwe functie en hopen haar zo af en toe nog voor de PvdA in Wageningen te mogen inzetten!