23 december 2016

Adviesraad met lef onmisbaar voor gemeenteraad

Vlak voor de behandeling van de Participatiebrede opbouw Sociale Werkvoorziening (opvolger Permar) kwam er nog een advies van de cliëntenraad samenleving. En maar goed ook!

In slechts vier dagen is dit advies opgesteld. Een advies richting B&W, maar 100% bruikbaar om als raad straks een juist besluit te kunnen nemen. Niet eerder heeft de PvdA zo’n constructief advies met lef en terechte vragen ontvangen. Overnemen van het advies en verwerken van de antwoorden in het voorstel leidt tot een substantieel beter plan.

Helemaal af is voorstel nu nog niet. Natuurlijk: Sw-Groen onderbrengen bij de gemeente, voortzetten van bestaande detacheringen en begeleiden van SW-Beschut-Binnen naar passend werk zijn voor de hand liggend. Maar tempo én duidelijkheid naar de WSW-ers toe is noodzakelijk.

Dus voor de zomervakantie duidelijkheid waar welke Wageningse WSW-er gaat werken. Ook voor 2018 en verder. En uitgaan van dat WSW-ers recht hebben op passend, zinvol en betaald werk. Het mag niet gaan over dagbesteding of over vrijwilligerswerk. Het is goed te zien dat het Wagenings Ondernemers Contact betrokken aansluit bij deze zoektocht. Maar wat de PvdA betreft zijn de grenzen van Wageningen niet bepalend. Het gaat immers om het vinden van de juiste werkplek.

 

Hans Teunisse