19 oktober 2013

2 Algemene ledenvergaderingen in november!

In verband met de verkiezingen op 19 maart 2014, vinden er in november 2 algemene ledenvergaderingen plaats.

Op donderdag 07 november staat het vaststellen van het verkiezingsprogramma op de agenda en op donderdag 21 november het vaststellen van de kieslijst. U bent van harte welkom om uw stem te laten horen. Agenda, concept verkiezingsprogramma 2014 en concept kieslijst 2014 worden uiterlijk 1 week voorafgaand aan de ledenvergadering, aan alle leden gemaild.   Zie de agenda voor plaats en tijdstip.