Door Mathilde Maijer op 15 mei 2017

15 mei, 19:30, Ronde tafelgesprek over bereikbaarheid van Wageningen

vanavond is het ronde tafelgesprek dat er uiteindelijk toe moet lijden dat de raad besluit om de  Campusroute op maaiveld (het Rondje campus) aan te wijzen als meest kansrijke oplossing.

De slepende discussie rond de bereikbaarheid van Wageningen gaat zo de laatste fase in. Het is de bedoeling dat de raad nog voor de zomer definitief een besluit neemt. Het college acht een nieuwe weg langs de Dijkgraaf het meest kansrijk. De PvdA is daarvan nog niet overtuigd.

Ten eerste is het probleem niet zo groot dat daarvoor een nieuwe weg door het Binnenveld aangelegd moet worden. Ten tweede wordt er niet eerlijk vergeleken. Een burgerinitiatief heeft een nieuwe weg voorgesteld tussen de Bongerd en de Campus. De zogenaamde Ruggegraat 2.0. Het college heeft geoordeeld dat die variant te duur is. Helaas is de vergelijking onjuist omdat noodzakelijke aanpassingen bij de Dijkgraafweg niet en bij Ruggegraat 2.0  wel zijn meegenomen. Tja, zo kunnen wij ook vergelijken.

Dit wordt de meest ingrijpende verbouwing van de stad de komende jaren. Een nieuwe weg mag er dan ook alleen komen als het daadwerkelijk een bijdrage is aan goed wonen in Wageningen. Zolang dat niet eerlijk is onderzocht en het geen oplossing voor een “probleem” lijkt te zijn dan is de steun voor het rondje ver weg.

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer