Jan Daenen bij het studenten debat .

Sociale cohesie
De PvdA zet zich sinds jaar en dag in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. En dat zullen we ook de komende 4 jaar blijven doen. Ik word heel vrolijk als ik zie hoe studenten, internationals en Wageningers gebroederlijk samenkomen bij evenementen als de popronde, 5 mei of bij taallessen voor vluchtelingen. De PvdA vind dat deze cohesie verder uitgebouwd moet worden: er moet een poppodium komen en sport en cultuur moeten voor iedereen bereikbaar blijven. We verwachten echter van de inwoners ook dat zij zich inzetten voor de samenleving, want ben eens eerlijk hoeveel Wageningers kennen jullie?

Wonen
Met de PvdA kun je er zeker van zijn dat studenten Wageningen hun thuis kunnen noemen. Leven waar je woont en wonen waar je leeft, voor ons heeft huisvesting dan ook alles te maken met sociale cohesie. Huisvesting gaat namelijk om meer dan stenen stapelen, het gaat over samenleven, over mensen. Daarom vinden we dat er goed nagedacht moet worden voor wie en waar er wordt gebouwd, zodat niemand tussen wal en schip valt. Dit maken wij concreet door de invoering van een apk-keuring voor studentenhuizen en het stimuleren van meer gemeenschappelijk wonen.

Klimaat
Inmiddels is iedereen het erover eens: We moeten naar een circulaire economie, ook voor de PvdA is er geen alternatief. De vraag is dan ook niet of, maar hoe we dat gaan bewerkstellen. Wij vinden het heel belangrijk dat zowel de lasten als de lusten die met de omslag samengaan eerlijk verdeeld worden. Iedereen moet enthousiast worden van een duurzame toekomst en niet alleen de Tesla rijdende elite. Alleen dan zal de klimaattransitie een succes worden. Isolatie, rainproof maken van de omgeving en het opwekken van energie aan huis betaalbaar maken, daar gaan we voor. We willen dat Wageningen klimaatneutraal is in 2030.
De studies die bewijzen dat lage en middeninkomens de klos zijn van verduurzaming stapelen zich op. De PvdA wil de tweedeling bij deze groene revolutie bestrijden. Juist omdat we iedereen nodig hebben om de klimaatdoelstellingen te behalen! Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat een duurzame stadbetaalbaar is voor iedereen. Dat kost geld. En die kosten zullen we eerlijk delen. Maar het bied ook kansen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid en ‘stadsbranding’. De PvdA wil daar werk van maken samen met zo veel mogelijk lokale ondernemers.

Afsluiter
Het is nu aan jullie om de balans op te maken, in welke partij hebben jullie het meeste vertrouwen om de uitdagingen van de toekomst tegemoet te treden. Mijn verhaal vanavond ging over jullie, over mij, over de stad en over de toekomst. Een herhaling van wat er allemaal gezegd is zit niemand op te wachten, maar ik wil graag kort samenvatten waar mijn partij voor staat. People, Planet en Profit. Alles draait om een duurzame, gezonde balans tussen deze drie, zeker lokaal. Met de PvdA kun je zeker zijn dat die balans wordt gehandhaafd.
Stem 21 Maart PvdA